همین!!!!!

  کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

                                       ××××××××××××× 

من که به هیچ دردی نمیخورم …
    این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …

 

                                         ***************

  من مرده ام … به نسیم خاطره ای ، گاهی تکانی می خورم … همین

                                         ***************

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند
    تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم…
                                   

                                        ***************

 

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
sajad

به شادی مردم اعتماد مکن برف تا می باری نعمتی ، چون بنشینی به لعنتشان دچاری ![گل]

سفیدبرفی

من یک عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!! برای اینکه احساساتی بودم برای اینکه یک رو بودم برای اینکه غرورم را شکستم برای اینکه انسان بودم . . . "خودم" ... منــو ببخش .. [گل]