# نگاه

فقط بخون ..... هیچی نگو .........

¨روزی که رفتـــــــــــــــی مرگ تمام درد هایم را   ¨با خودش بـــــــــــــــرد !   ¨مرده ها درد نـــــــــــــــمیکشند ... !   ¨حرف آخرم این اســـــــــــــــت ...   ¨برنگرد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید