کدوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنهائی را بلندترین شاخه درخت
¨خوب میفهمد
¨انگار هرچه بزرگتر می شویم تنهاتر می شویم!!
¨براستی خدا از بزرگی تنهاست یا از تنهائی بزرگ!؟؟
/ 2 نظر / 7 بازدید
سعید

وای چقدر قشنگ[قلب][گل]