تسلیت

سلام دوستان عزیز فرارسیدن ماه محرم رو به شما تسلیت میگم ....گریهگریهگریه

باید ببخشید که اپ نمیکنم .....من  واقعا درسام سخته(یعنی مدرسمون سخت میگیر

بهتون قول نمیدم که اپ کنم چون می دونم نمی تونم به قولم  عمل کنمدل شکسته

/ 0 نظر / 4 بازدید