بهار شروعی تازه

بهار یک شروع تازه است .

بهار فصل زندگی کوچولو هاست .

فصل زندگی پرنده هایی که میخواهند روی تخم بخوابند .

فصل زندگی قناری ها

رنگ بهار زرد :رنگ زرد و گرم خورشید و رنگ گل های شاد و خندان آلاله و رنگ گل نرگس

در بهار دنیا پر از رنگ سبز میشود لطیف و زیبا

ان وقت موقع بذر افشانی در خاک است .

بعد هم روز های قشنگی از راه میرسند

وتو دنبال توت فرنگی های وحشی میگردی گل بنفشه می چینی و گل همیشه بهار

قایق های کوچک را به اب می اندازی تا شناور باشند

تخم مرغ هارا رنگ میکنی

خر گوش های کو چولو یی را که پنهان شده اندپیدا میکنی .

بهار فصل قورباغه های کوچیک و فصل بچه اردک هاست.

بهار فصل تخم گذاری سینه سرخ ها ست درون اشیانه ای که از کاه ساخته شده.

فصل گوساله ای که سعی میکند روی پا های لرزانش بایستد .

بهار فصل بچه اهویی است که دارد برای اولین بار با چشم های سیاهش به بهار نگاه میکند.

انوقت زندگی از هر چیزی که بتواند رشد کند اغاز میشود .

ارزوی ما براورده میشود ودوباره ایمان خواهیم داشت به این که همیشه این گونه بوده وهمیشه این گونه خواهد بود

وقتی بهار می اید زمستان به پایان میرسد و دوباره همه چیز تازه میشود

بهار خدا حافظی صمیمانه و قشنگی از دیروز است

وتولد دو باره ی ارزو ها

/ 2 نظر / 9 بازدید
شهرزاد مامان حسین

سلام رومینا جان زیبا ترین بهار رو برات آرزو می کنم. دیروز از شنیدن صدای تارت لذت بردم . امیدوارم بهترین باشی و موفق ترین[گل]